دسته‌بندی: چاپ پاکت کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

چاپ پاکت کاغذی روش های تولید و چاپ متفاوتی دارد و هر کدام نسبت به نوع سفارش
و نوع مصرف مشتری روش جداگانه ای دارد.
در بازار های رغابتی نوع ارتباط گذاشتن با مشتری شرط اول تبلیغات صحیح محصول می باشد

چاپ روی کاغذ کرافت خوب
چاپ پاکت کاغذی
نگاه گرافیک

چاپ روی کاغذ کرافت

. چاپ روی پاکت کرافت رول چاپ روی کاغذ کرافت رول ویژگی خواصی دارد. ویژگی کاغذ کرافت رنگ نخودی این کاغذ است. بخاطر همین رنگهایی که برای چاپ  پاکت کرافت رول این نوع کاغذ بکار

ادامه مطلب »