دسته‌بندی: چاپ پاکت کاغذی

چاپ پاکت کاغذی

چاپ پاکت کاغذی روش های تولید و چاپ متفاوتی دارد و هر کدام نسبت به نوع سفارش
و نوع مصرف مشتری روش جداگانه ای دارد.
در بازار های رغابتی نوع ارتباط گذاشتن با مشتری شرط اول تبلیغات صحیح محصول می باشد

چاپ روی کاغذ کرافت خوب
چاپ پاکت کاغذی
نگاه گرافیک

روش تولید کاغذ کرافت

روش تولید پاکت کرافت رول روش تولید کاغذ کرافت رول ویژگی خواصی دارد. ویژگی کاغذ کرافت رنگ نخودی این کاغذ است. بخاطر همین رنگهایی که برای چاپ  پاکت کرافت رول این نوع کاغذ بکار می

ادامه مطلب »
چاپ پاکت گلاسه
چاپ پاکت کاغذی
نگاه گرافیک

تولید پاکت کرافت و پاکت اداری

تولید پاکت کرافت و پاکت اداری تولید پاکت کرافت و پاکت اداری باید بپردازیم به تنوع کاغذ ها در بازار تولید برای پاکت های مصرفی،پاکت ها برای مصرف های مختلفی تهیه می شوند و مطابق

ادامه مطلب »