چاپ تیشرت ارزان

چاپ تیشرت ارزان

چاپ تیشرت ارزان در این روش رنگینه به کمک خمیر چاپ مستقیما روی پارچه چاپ تیشرت می شود.
این روش آسان تر برای چاپ تیشرت و روش های چاپ تیشرت ارزان است
و بیشتر از روش های دیگر که متعاقبا توضیح داده خواهند شد به کار گرفته می شود.
پارچه ممکن است زمینه سفید و یا رنگی روشن داشته باشد
چنانچه زمینه پارچه رنگی باشد چاپ را روچاپ می‌نامند.
مخلوط رنگ زمینه و رنگ چاپ شده رنگ نهایی طرح را مشخص می سازد.

چاپ برداشت برای چاپ تریکو

در این روش ابتدا پارچه مطابق روشهای مناسب رنگرزی و رنگینه تثبیت
و سپس به کمک چاپ تیشرت رنگ زمینه پارچه طبق طرح از میان برداشته می‌شود
و جای آن سفید باقی مانده و یا آن که همزمان با از بین رفتن رنگینه زمینه رنگینه دیگری که تحت تاثیر مواد برداشت کننده قرار نمی‌گیرد
جای آن را برای چاپ تیشرت و روش های چاپ تیشرت ارزان را می گیرد.
در روش اول لازم است که رنگینه زمینه به راحتی قابل برداشت باشد.
معمولا جهت پوشش مولکول های رنگینه که احتمالاً برداشت نشده‌اند

و همجنین برای سفید تر جلوه دادن مواضع برداشت شده می توان
رنگدانه سفید و هم چنین سفید کننده های نوری برای چاپ تریکو و چاپ روی تیشرت را به خمیر برداشت سفید اضافه کرد.
برداشت رنگینه بیشتر به کمک احیای آن صورت می گیرد.
اگر چاپ برداشت برای چاپ تریکو را در جنس هایی که ضمینه تیره دارند می خواهید استفاده کنید
حتما قبل از طراحی حتما با ما مشورت داشته باشید.

چاپ تیشرت ارزان
چاپ تیشرت ارزان

چاپ مقاوم برای چاپ تریکو و چاپ تیشرت

در چاپ مقاوم برای چاپ تریکو و چاپ تیشرت ارزان از تثبیت رنگینه زمینه و یا تماس با الیاف در مواضع چاپ تیشرت شده جلوگیری به عمل می آید.
مقاومت در مقابل تثبیت رنگینه زمینه ممکن است به صورت فیزیکی و یا با استفاده از مواد شیمیایی مناسب انجام شود.
در صورت نساجی چاپ مقاوم برای چاپ تریکو و چاپ تیشرت ارزان معمولا به کمک مواد شیمیایی مناسب صورت می گیرد.

البته ممکن است در خمیر چاپ مقاوم رنگینه ای را به کار گرفت که در مقابل ماده مقاوم حساس نبوده و بتواند تثبیت شود.
چنانچه خمیر چاپ تیشرت حاوی رنگینه ای نباشد نوع چاپ را مقاوم سفید
و در صورت استفاده از خمیر چاپ روی تیشرت حاوی رنگینه ای که در مقابل ماده مقاوم حساس نباشد نوع چاپ را مقاوم رنگی می نامند.
در صورتی که طرح پارچه ابتدا با خمیر چاپ تیشرت و سپس با یک شابلون تم باز با خمیر چاپ حاوی رنگینه زمینه چاپ شود چاپ تیشرت را پیش مقاوم می نامند.
و اگر چه پارچه بعد از چاپ شدن با یک شابلون تمام باز با خمیر چاپ تریکو حاوی رنگینه زمینه با خمیر چاپ مقاوم چاپ شود چاپ را پس مقاوم می گویند.
چنانچه پارچه بین چاپ رنگ زمینه و چاپ تیشرت ارزان طرح مقاوم خشک نگردد

چاپ تر چیست؟

چاپ به عنوان تر روی تر شناخته می شود در مواردی ممکن است از پد کردن پارچه بجای چاپ با شابلون تمام باز استفاده نمود.
از چاپ برداشت و یا مقاوم در مواردی ممکن است از پد کردن پارچه بجای چاپ با شابلون تمام باز استفاده نمود.
برای چاپ تیشرت ارزان از چاپ برداشت و یا مقام در مواردی استفاده می‌شود
که ایجاد طرح به کمک چاپ مستقیم امکان پذیر نباشد.
به عنوان مثال طرح بسیار ظریف که بخش های رنگی مختلف آن نباید با زمینه تداخل رنگی یا فاصله داشته باشند
به کمک دو روش چاپ می شود.چاپ برداشت
و مقاوم در مقایسه با چاپ مستقیم هزینه بیشتری داشته و به دقت بیشتری هم احتیاج دارد.

چاپ تیشرت و روش‌های چاپ تیشرت ارزان در چاپ شابلون

منظور از چاپ یک مرحله ای چاپ کالا با خمیر چاپ حاوی رنگینه و مواد کمکی اصلی است
در صورتی که در چاپ دو مرحله ای خمیر چاپ فقط حاوی رنگینه و مواد کمکی فرعی است
و مواد کمکی اصلی بعد ار چاپ تریکو و قبل از تثبیت به آن اضافه می شود.

چاپ دو مرحله ای در مقایسه با چاپ یک مرحله ای دارای محاسن زیر است

افزایش ثبات خمیر چاپ و طولانی شدن مدت نگهداری پارچه چاپ شده قبل از تثبیت.
وجود مواد کمکی اصلی در خمیر چاپ واکنش های شیمیایی زودرس یا ناقص را باعث می شود
ور درنتیجه تمایل به جذب و یا میل واکنشی رنگینه کاهش می یابد.

 1. زمان تثبیت کوتاه تر :
  مرطوب بودن پارچه بعد از افزودن مواد کمکی اصلی کاهش زمان تثیبت سرعت بیشتر و کاهش هزینه را به همراه دارد.
 2. صرفه جویی در مصرف مواد کمکی و بیشتر بودن رنگ زمینه.
 3. راندمان رنگی بالا و قابلیت تولید دوباره بیشتر برای پارچه های
  ویسکوز ریون چاپ شده با رنگینه های راکتیو در مقایسه با پارچه های پنبه ای
 4. ویسکوز ریون به رطوبت بیشتری احتیاج دارد.
رنگینه های چاپ لباس ورزشی

رنگینه های مناسب برای چاپ لباس ورزشی استفاده می‌شوند باید دارای خواص ویژه ای باشند
از این رو تمام رنگینه هایی که در رنگرزی به کار رفته می شوند برای چاپ مناسب نیستند.
رنگینه محلول در آب که برای چاپ در نظر گرفته می شود باید دارای حلالیت بالایی باشد
چون مقدار آب موجود در خمیر چاپ تریکو در زمان تثبیت بسیار کمتر از مقدار آب در یک حمام رنگرزی است.
هم چنین رنگینه های نا محلول درآب باید بتوانند در چنین محیطی تعلیق یکنواختی را تشکیل دهند.

برای چاپ لباس ورزشی معمولا رنگینه هایی که به صورت محلول های غلیظ و یا خمیر هستند ترجیح داده می شوند.
در این صورت رنگینه به آسانی یه صورت یکنواخت در خمیر چاپ پخش می شود
و خطر حل نشدن و گلوله شدن رنگینه به صورت پودر در خمیر چاپ وجود ندارد.
چنانچه از رنگینه های به صورت مایع و یا خمیر استفاده شود مسعله پخش شدن رنگینه
به صورت غبار در محیط کار و ضررهای ناشی از آن نیز وجود نخواهد داشت.

استفاده از رنگینه ها ی با ثبات شستشو پایین

استفاده از رنگینه ها ی با ثبات شستشو پایین در چاپ به مراتب کمتر رنگرزی است چون
در شستشو زمینه پارچه توسط این رگینه ها لکه می شود.
برای چاپ تیشرت مثل رنگرزی آنها با توجه به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آنها
می توان از یک و یا چند خانواده از رنگینه ها استفاده کرد.
خانواده های رنگینه های مهم و متداول برای چاپ الیاف مختلف را می توان به صورت زیر مقایسه کرد:

 1.  الیاف سلولزی : راکتیو-خمی-خمی محلول-نفتلی
 2.  الیاف پشمی و لبریشمی: اسیدی-کمپلکس فلزی-راکتیو مخصوص
 3. الیاف استات و پلی استر: دیسپرس

رنگدانه چاپ تیشرت و روش های چاپ تیشرت ارزان‌های چاپ تیشرت ارزان و چاپ لباس ورزشی را می توان
با توجه به خواص و ثبات آنها برای رنگرزی و چاپ هر نوع لیف و یا مخلوط چند نوع لیف مختلف
بدون توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به کار گرفت.

 خمیر چاپ تیشرت و چاپ تریکو

از آنجایی که نقش و اهمیت غلظت دهنده در خمیر چاپ تیشرت  ارزان و چاپ تریکو رنگرزی موضعی است
نقش چاپ شده باید دارای مرز مشخصی باشد.
جهت کسب خطوط مرزی مشخص نمی توان رنگینه را به صورت محلول و یا تعلیق رقیق روی پارچه آورد.
بنابر این لازم است که محلول و یا تعلیق رنگینه را غلیظ کرد
تا بدین وسیله از سیالیت محلول و یا تعلیق کاسته شده و از
رنگینه توسط خمیر چاپ تیشرت به سطح پارچه انتقال می یابد.
بخش اصلی خمیر چاپ را غلظت دهنده تشکیل می دهد.
خمیر چاپ همچنین علاوه بر رنگینه حاوی مواد کمکی فرعی و مواد کمکی اصلی در چاپ لباس ورزشی می شود.

نقش مواد کمکی در چاپ تیشرت و چاپ لباس ورزشی

جهت تغییر و اصلاح خواص نشاسته می توان به کمک حرارت تغییراتی در ساختار فیزیکی آن بوجود آورد
چسب انگلیسی اولیه با حرارت دادن نشاسته خشک در دمای 135تا 190 درجه سانتیگراد تهیه می شود.
زمان حرارت دادن برای چاپ تیشرت ارزان و چاپ لباس ورزشی را می توان به کمک مقدار کمی اسید کوتاه نمود .
استفاده از مقدار بیشتر اسید هیدرولیز مولکول های زنجیره ای را باعث شده
و در نتیجه نشاسته با مولکول های زنجیره ای کوتاه حاصل می شود
که به دکسرین معروف است و بیشتر به عنوان چسب استفاده می شود.

چاپ تیشرت سیلک با رنگ پلاستیزول

وقتی می خواهید چاپ تیشرت ارزان را تولید کنید بهترین روش چاپ سیلک روی پارچه می باشد و دلیل ارزان بودن این چاپ هزینه مصرفی کم خرج آن است البته به شرطی که نخواهیم از مواد مصرفی وارداتی استفاده کنیم.
متاسفانه هزینه های مواد وادراتی بسیار گران شده است و اگر به فکر تولید و چاپ با کیفیت بالا هستید نباید انتطار یک چاپ تیشرت ارزان را داشته باشید.
برای تولید تیشرت چند فاکتور مهم وجود دارد اولین مرحله نوع الیافی هست که می خواهید تولید کنید،دوم برای فصلی که می خواهید انتخاب کنید و سوم رنگ مورد استفاده برای پارچه مورد نظر است،پارچه ای که برای زمستان و فصل سرما تولید می شود بیشتر از رنگ پلاستیزول مورد استفاده قرار می گیرد و این به چاپ تیشرت ارزان خیلی کمک خواهد کرد.

چاپ تیشرت ارزان با چاپ سابلیمیشن

قبل از هر چیزی می پردازم به توضیح دادن چاپ سابلیمیشن که روش چاپ آن
چگونه است و با چه تکنیکی چاپ می کند و محدودیت های آن را توضیح خواهم داد.

همان طور که می دانید برای هر چاپی یک کلیشه یا شابلون نیاز داریم ولی برای چاپ
سابلیمیشن اینطوری نیست و در این نوع چاپ بدلیل اینکه از هد دستگا برای چاپ
استفاده می شود نیازی به شابلون نداریم و این یعنی هزینه کمتر در چاپ تیشرت ارزان،
یکی دیگر از فواید چاپ سابلیمیشن این است که می تواند تعداد یک عدد تیشرت را هم
چاپ کند که این خیلی عالی هست،چون هر مشتری نیاز به یک عدد سفارش دارد
و شما می توانید نیاز هر مشتری را طبق درخواست او انجام دهید.

این دو از خاصیت های چاپ تیشرت ارزان با سابلیمیشن می باشد،حالا می پردازیم
به محدودیت ای آن برای چاپ تیشرت ارزان،چاپ سابلیمیشن فقط می تواند
روی مواد الیاف مصنوعی چاپ را اجرا نماید و اگر بخواهیم روی تیشرت پنبه
این کار را انجام دهیم یک کار غیر ممکن است و چاپ زوی این نوع الیاف می ریزد.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 19 =