برچسب: پرس چاپ لباس

خدمات پرس حرارتی
وبلاگ
نگاه گرافیک

خدمات پرس حرارتی

چرا باید بعد از چاپ روی تیشرت یا چاپ روی پارچه آن طرح را پرس کرد؟ما بعد از اینکه چاپ روی پارچه را انجام می دهیم حتما آن را با پرس حرارتی تثبیتمی کنیم یا

ادامه مطلب »