برچسب: کیسه های پارچه ای فانتزی

مزایای ساک تبلیغاتی

ساک تبلیغاتی می توان بیان نمود که ساک تبلیغاتی از منسوج نبافته تولید می گردد و سیستم دوخت آن نیز التراسونیک می باشد . در

ادامه مطلب »