می تونی بحث درباره پخش نایلون تبلیغاتی و چاپ آن به صورت عمده را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!